Kirkeby Klip er midlertidigt lukket på grund af barsel.
 
Når jeg nærmer mig barslens slutning og salonen åbner op igen, vil dette blive annonceret på henholdsvis denne hjemmeside, samt Kirkeby Klips facebookside.
Tak for din interesse og på gensyn.
Med venlig hilsen Mie, Kirkeby Klip.
Kirkeby Klip v/ Mie Hansen | CVR: 36330902 | Funder Kirkevej 36, 8600 Silkeborg  | Tlf.: 91 533 644 | mie@kirkebyklip.dk